کلینیک پوشش
جستجو
پوشش های تحت خلاء و اتمسفر کنترل شده
راهنمایی در زمینه پوشش دهی نیترید تیتانیوم
1
امتیاز
سوال شما
اگر سوالی درباره پوشش های تحت خلاء و اتمسفر کنترل شده دارید از کارشناس ما بپرسید.
سوال
متن سوال
عکس های مورد نیاز :(بدلیل محدودیت سرور حداکثر تا سه عکس وحجم ۵۰۰KB)
فایل۱:
فایل۲:
فایل۳:
برای ارسال سوالتان باید در کلینیک عضو شوید.

0%
بستن