کلینیک پوشش
جستجو
متفرقه
پوشش سد حرارتی
1
امتیاز
پاشش حرارتی
0
امتیاز
ایجاد سد رزینی
0
امتیاز
سوال شما
اگر سوالی درباره متفرقه دارید از کارشناس ما بپرسید.
سوال
متن سوال
عکس های مورد نیاز :(بدلیل محدودیت سرور حداکثر تا سه عکس وحجم ۵۰۰KB)
فایل۱:
فایل۲:
فایل۳:
برای ارسال سوالتان باید در کلینیک عضو شوید.

0%
بستن