کلینیک پوشش
جستجو

سید محمد موسوی خویی

m.mousavi@coatingclinic.ir

رزومه:

تحصیلات

دکتری تخصصی مهندسی مواد- دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(22 سال)

سوابق پژوهشی

چاپ بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات با نمایه ISI

چاپ بیش از 150مقاله در سمینار خارجی، داخلی، کنفرانس‏ها،  مجلات علمی پژوهشی و ترویجی

ثبت 13 اختراع در زمینه  پوشش های غوطه وری و روش های حمام نمک مذاب که اغلب آنها  به مرحله صنعتی سازی و بومی سازی رسیده است

انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی متعدد در زمینه های پوشش های سیاه کاری، بور دهی، پلاسمای الکترولیتی، الکترولس و آبکاری، داکرومات و انواع روش های سخت کاری سطحی به روش عملیات حرارتی و پوشش سطحی نیتراسیون، کربوراسیون، نیتروکربوره و پوشش نوین آرکور

مشاور صنعتی شرکت های بزرگی همچون آتبین، فولا جوان و ابزار مهدی

طراح و سازنده انواع بوته ها و کوره های حمام نمک و عملیات حرارتی

 

بستن